search
Wszystkie siedem turbin w Krzanowicach jest zainstalowane. Montaż łopat wirnika Serce turbiny jest gotowe do montażu. Montaż wieży posuwa się do przodu. Trzy łopaty wirnika z wieżą stalową w drodze do Krzanowic. Wszystkie cztery fundamenty są ukończone. Po czasie krzepnięcia wynoszącym trzy tygodnie turbiny mogą zostać wzniesione. Napis producenta zostaje usunięty i zastąpiony napisem visaVento. Jako pierwsza z części turbiny została dostarczona na miejsce piasta turbiny. Pozostałe części są oczekiwane, jak tylko będzie zakończone betonowanie fundamentów i będą one wytrzymałe. Obecnie oczekujemy na niższe temperatury, ponieważ teraz jest za gorąco na prace betonowe.