search
Wszystkie siedem turbin w Krzanowicach jest zainstalowane. Montaż łopat wirnika Wolno i bardzo precyzyjnie zostają zainstalowane części wieży. Serce turbiny jest gotowe do montażu. Montaż wieży posuwa się do przodu. Trzy łopaty wirnika z wieżą stalową w drodze do Krzanowic. Wszystkie cztery fundamenty są ukończone. Po czasie krzepnięcia wynoszącym trzy tygodnie turbiny mogą zostać wzniesione.