search
Wszystkie siedem turbin w Krzanowicach jest zainstalowane. Montaż łopat wirnika Montaż wieży posuwa się do przodu. Wolno i bardzo precyzyjnie zostają zainstalowane części wieży. Serce turbiny jest gotowe do montażu. Trzy łopaty wirnika z wieżą stalową w drodze do Krzanowic. Wszystkie cztery fundamenty są ukończone. Po czasie krzepnięcia wynoszącym trzy tygodnie turbiny mogą zostać wzniesione.