Prace betonowe są zakończone.

 7. września 2018 von Tobias Zimmerli

Wszystkie cztery fundamenty są ukończone. Po czasie krzepnięcia wynoszącym trzy tygodnie turbiny mogą zostać wzniesione.